5_7_2015

od lewe: Zbigniew Sobczyk - II miejsce, Sławomir Nowikowski - I miejsce, Józef Kasperczyk - III miejsce