5_7_2015

Zwycięzca, Sławomir Nowikowski odbiera puchar od fundatora, sołtysa Miłocic, Piotra Kopertowskiego