turniej 25 7 2015

od lewej: Przemyslaw Jakuski i Teresa Hudyma - II miejsce, Grzegorz Fedorowicz i Pawel Szymczak - VIII miejsce