31_5

Najlepsi, od lewej: Andrzej Zielonka - III miejsce, Celina Lichnowska - II miejsce, Marek Leniak - I miejsce