bule 26 4 2015

seniorzy, Józef Kasperczyk i Stanisław Wawrzyniak